Hier komt: beter een vogel in de hand dan tien in de lucht

Vogel

Valid HTML 4.01!